martes, 4 de marzo de 2008

Subvención ao Club Náutico

O BNG de Pontecesures lamenta que nos orzamentos municipais de 2007 se lle retire parte dunha subvención que viña percibindo o Club Náutico en orzamentos de anos anteriores.

Se lle retiran 1500 € a esta entidade deportiva, con respecto a anos anteriores, cando é de todos coñecido que as actividades levadas a cabo por esta entidade supoñen uns gastos adicionais que non soportan outras (compra e reparación de embarcacións, chalecos, palas,etc)

Para o BNG se trata, non dunha equiparación con outros clubes deportivos do pobo, senón dun “castigo” a esta entidade. Somos partidarios que non se reduzan as subvencións que se viñan dando, e en calquera caso que se lle incremente ás outras entidades deportivas se o que se pretende é un reparto “equitativo”.
Powered By Blogger