lunes, 10 de marzo de 2008

Preguntas e rogos pleno setembro 2007

1) Que se aumentou a zona na parada de taxis a fin de que tiveran praza todos os taxistas (hai 5 ou máis licenzas) e entón deberían estar estacionados alí os taxistas, pero como moito só hai un, e en moitas ocasións ningún, e que se se publicitan os números de teléfono móvil do taxistas por todo o pobo o que se consegue e que xa non estean na parada, acadando o contrario do inicialmente pretendido. ¿Qué se pensa facer ao respecto?

2) En qué situación está a ampliación de muros na obra do Xacobeo en San Xulián, pois este asunto está tardando moito en resolverse?

3) Creemos que se despidíu a una traballadora da limpeza por motivos políticos . Se non foi así, ¿cal foi o motivo dese despedimento?

4) Parece ser que hai máis persoal ameazado de despedimento. ¿E iso así?

5) ¿O despedimento acordouse por unanimidade ou de quen parteu a proposta de despedimento da traballadora?

6) ¿Por qué non hai ningún delegado sindical nas mesas de contratación de persoal?

7) Despois do tempo transcorrido desde que se celebraron as festas do Carme, solicítase una copia detallada das contas da devandita festa.

8) Pídese que se arranxen os numerosos puntos de luz que hai polo pobo que non alumean desde mediados do verán así como outros que fallan.

9) Qué tipo de tubo se empregou e por qué se cambiou a canle no regato da rúa Rosalía de Castro pois os veciños da zona están preocupados e teñen medo que cando veñan as choivas se lle inunden os garaxes.

10) ¿Cando teñen pensado presentar o proxecto de orzamentos de 2007, dado que agora o equipo de goberno ten maioría?
Powered By Blogger