sábado, 8 de marzo de 2008

Mal funcionamento tesourería

8 de marzo de 2008
Numerosos usuarios da gardería municipal achéganse ao BNG para dar as queixas no tocante a acumulación de recibos. Estanse a pasar nestes días recibos atrasados de más de 5 meses para o seu pago. Para o BNG esto é inaudito danando gravemente a imaxe da escola infantil municipal e ao memso tempo causando un importante prexuízo económico aos usuarios.
O BNG non entende como é posible que tendo o concello un concelleiro liberado (que ocupa o líder do Partido Popular Rafael Randulfe) e que se adica á tesourería pasen estas cousas. Parécenos moi grave e irresponsbel que o goberno municipal teña a tesourería neste estado de abandono, preocupándose máis polas facturas da lexislatura anterior.
Asamblea Local do BNG
Powered By Blogger