lunes, 10 de marzo de 2008

Preguntas e rogos pleno de novembro 2007

1) Si se escusou a un concelleiro non adscrito por non asistir á visita á Finsa por motivos de traballo, debería constar tamén nos medios de comunicación a non asitencia de concelleiros do BNG porque tamén excusaron a súa falta e non figurar únicamente como que non asistiron.

2) Que continúa certo malestar pola ausencia de taxistas na parada e que si non vai a ser utilizada que se limite máis a zona de reserva.

3) Se lle roga que os escritos que vaian dirixidos á alcaldía e sexan de particulares non saian nos medios de comunicación, pois iso molesta aos veciños que presentan os escritos.

4) ¿Algunha entrega de alimentos foron levados aos domicilios en vehículos municipais?. Parece ser que sí polo que se roga que se se leva a algún se leve tamén aos demáis.

5) Cando teñen pensado apresentar o proxecto de orzamentos de 2007, pois no último pleno o Sr. Randulfe manifestou que os orzamentos do 2007 se presentarían en outubro e antes de rematar o ano presentaríanse os de 2008, pero xa estamos prácticamente en decembro e nin un ni o outro?

6) ¿Quen ostenta as competencais sobre tráfico?

7) ¿Ten coñecemento a Sra. Alcaldesa de carreiras clandestinas que din se producen no pobo e quen intervén?

8) A alcaldesa dí que sí, que as hai, e Sabariz di que non, haber se se poñen de acordo, pois non se pode acudir lixeiramente ao medios de comunicación co obxectivo de acadar protagonismo sen pensar no daño que se lle pode facer ao pobo, e ao noso entender se lle fixo.
A noticia de que en Pontecesures existen carreiras clandestinas enviaronas vostedes á prensa: Titular da Voz de Galicia do 5 de novembro “Pontecesures volvió a vivir una noche de carreras clandestinas en el casco urbano”
Titular do 12 de novembro: “Cesures, supuesta capital arousana de las carreras de madrugada”
Esta noticia trascendeu a nivel comarcal e nacional tendo alcance a toda Galicia e a Garda Civil comprobou que de carreiras clandestinas nada de nada que o únco que había eran dous ou tres rapaces que se adicaban a facer derrapes ou aceleróns, como en calquera outro sitio, non deixando de ser “carallladas” de chavales.
É certo que deben tratar de frenarse para que non vaian a máis e que está ben que interveña a Garda Civil para esto.
Rogase que no futuro, neste asunto e noutros parecidos, a acaldesa acuda á Garda Civil ou ao Subdelegado do Goberno presentando denuncia dos feitos e pedindo a intervencón da mesma, sin crear titulares de prensa nin xenerar alarma social innecesaria e non facendo o que fixo concelleiro non adscito (nin de tráfico) que o único que quere e saír nos periódicos.
Este concelleiro xa antes das eleccións sacou una nota de prensa dicindo pouco máis ou menos que Pontecesures era un pobo cun alto índice de delincuencia e agora fai que se trate e se fale de Pontecesures nada menos que como a capital arousana das carreiras clandestinas, danando dunha forma importante a imaxe do pobo e poñendo en perigo negocios como os da hostalería.

9) Pídese que os bandos non se coloquen nas farolas nin nas árbores pois non se considera normal dado que hai outros sitios millores.

10) ¿Porqué non se retira un vehículo que está abandonado na rúa Estación dende hai bastante tempo?

11) ¿Cando se van dar a contas definitivas das festas do Carme?

12) ¿De quen foi a idea de mutilar uunha guía turística do concello arrancando dúas páxinas, concretamente as páxinas nas que aparece o saúdo do Sr. Alcalde? ¿Quen mutilou a guía “colgada” na páxina web oficial do concello?
Powered By Blogger