martes, 2 de noviembre de 2010

Denuncia da Alcaldesa ao BNG, tamén cos cartos de todos.


O Grupo municipal do BNG de Pontecesures ven de recibir nos últimos días os acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local celebrada no mes de xullo. Entre outros acordos destacamos a decisión do equipo de goberno de encargar aos servizos xurídicos do concello a denuncia ao noso grupo para defender a honorabilidade da señora Alcaldesa que, ao seu modo de ver, foi menospreciada no Boletín Municipal do BNG do mes de maio no que afirmábamos que a sra. Maribel Castro, con cartos de tódolos veciños, estaba a facer unhas obras para resolver os problemas de cimentación da súa vivenda da rúa Ullán.

Ante isto o BNG quere manifestar:

1º Non entendemos que si estos acordos da Xunta de Goberno Local foron adoptados en xullo non foran notificados ao BNG ata finais de setembro ocultando esta información durante dous meses ao único partido da oposición e o grupo con maís representación na corporación. O que se pretende con este retraso é dificultar ao máximo a labor da oposición, volvemos aos tempos do oscurantismo político vergoñento.

2º O BNG ratificase e reafirmase no contido do devandito boletín ata a última coma. E volvemos a manifestar unha vez máis: A señora Alcaldesa arranxou a parede traseira da súa vivenda con cartos públicos, sexan cartos das arcas do Concello, da Xunta ou de calquer organismo público; pero en calquer caso, cartos de tódolos veciños. As columnas contrafortes que incluíu esta obra non foron colocadas para soster o regato, senón para soster a súa vivenda –como se pode ver ben na foto anexa-.

3º Non contenta a señora Castro con reforzar a súa vivenda con cartos públicos, agora tamén con cartos de tódolos veciños pretende demandar ao BNG. Parécenos dunha desfachatez sen límites a utilización dos cartos públicos para beneficio propio que está a facer a Alcaldesa co apoio do sr. Randulfe do PP e ca estimable axuda do tránsfuga Sabariz que tanto e tanto mira polos intereses do pobo.

miércoles, 28 de julio de 2010

RESUMO DO PLENO DO 26 DE XULLO

No pleno ordinario do luns 26 de xullo entre outros asuntos trataronse:

O estudo da variante o seu paso por Pontecesures. Moción proposta polos concelleiros tránsfugas Sr Sabariz e Diz. Unha moción que non ten outro obxectivo que o protagonismo político destes dous concelleiros. Xa que hai un ano tódolos grupos da corporación acordaron que a alternativa desta variante fose polo mesmo sitio que se plantexa nesta moción, que ven sendo pola parte esquerda da autopista AP-9 o seu paso por esta localidade. Polo tanto e reiterativa e redundante esta proposta. O único obxectivo desta moción é causar unha alarma veciñal innecesaria. Polo tanto non sabemos a caso de que veu esta moción xa que foi acordada no seu momento. Chama a atención que sean os concelleiros non adcriptos os que que presenten esta moción e non sexa do equipo de goberno. O BNG votou a favor da mesma e quixo que fose iniciativa de todos os grupos municipais da corporación como xa quedou ratificado fai un ano na reunión anterior.

Outro dos asuntos a tratar foi a reducción das indennizacións por asistencia a comisión dun 15% ( de 24 a 20 euros) nos parece unha tomadura de pelo. Xa que si estamos en crise queda como unha baixada simbólica e o normal seria eliminar o cobro por asistencia tal como foi proposto polo BNG e foi rechazado polos membros do goberno. O cal demostra que queren quedar ben pero non se implican en nada, non queren que lles toquen o peto.

Outro tema a tratar dentro de rogos e preguntas foi a oposición a auxiliar administrativo que se celebrou fai uns días neste concello. O que se lle criticou ó equipo de goberno foi o imcumplimento da lei que regula que o exame teña que ser presentado en galego e castelán e neste caso só se lle dou a opción de castelán. Demostraron que non tiñan idea deste tema é que tampouco lles preocupara moito.

Por último tamén apuntou o BNG que o concello leva un mes sen arquitecto municipal por causar baixa arquitecta que ata agora estaba neste posto. O que conleva a paralización total de tódalas licenzas que en tempos de verán afecta a moitos veciños xa que é cando se aproveita para facer obras nas casas.

O DESGOBERNO DE PONTECESURES NON SE PREOCUPA POLO MAL ESTADO DO CAMIÑO DE SANTIAGO

Dende fai uns días ao paso por Pontecesures os peregrinos e visitantes pódense encontrar con distintos lugares do camiño feitos un asco. Nunca mellor dito, pois neste pobo temos distintos puntos que en vez de parecer tramos do camiño parecen verdadeiros vertedoiros. Temos a altura da gardería municipal un sumidoiro roto dende fai días. Ademaís dos malos cheiros que este desprende e un grave problema de salubridade xa que verte augas fecais ao camiño. Os veciños dos arredores xa presentaron unha queixa no concello fai uns días, facendo a alcaldesa caso omiso da súa queixa.

Outro punto co mesmo problema ou aínda peor e o paso por debaixo da N-550 o seu paso por San Xulían .Este paso leva días que esta sempre anegado tendo os peregrinos que pasar entre augas fecais e escrementos. Ademaís este paso tamén e moi utilizado por veciños do pobo e usuarios das fincas colindantes.

Por todo isto dende o BNG de Pontecesures pedimos o goberno municipal que repare estes problemas o antes posible. Xa que temos dous graves problemas de salubridade que co calor deste días agudizanse. E ademáis estamos dando unha mala imaxe de cara os peregrinos e visitantes que neste Xacobeo pasan polo noso pobo.

Tamén lle queremos solicitar que cando un grupo de veciños dea unha queixa na alcaldía se lle atenda. Xa que se supón que a Alcaldía está para iso.

Xa non é o primeiro caso de queixas veciñais que non son atendidas por este grupo de goberno así que fagan o favor de atender os veciños que para iso estan no goberno.

sábado, 15 de mayo de 2010

Agradecemento pola labor desenvolvida

O BNG de Pontecesures informa sobre a renuncia a acta de concelleiro do membro do BNG local Xosé Antonio Baliñas Pazos, que despois de sete anos de traballo na corporación municipal (4 deles con responsabilidades de goberno) e tras unha decisión moi meditada ven de presentar a súa renuncia, por motivos persoais, ao cargo oficial. Seguindo, nembargantes, coas súas responsabilidades dentro da Asamblea Local do BNG.

Dende o noso grupo queremos mostrar o noso máximo respecto a esta decisión persoal.

Tanto o Grupo Municipal do BNG como a Asamblea Local queren agradecerlle a súa adicación durante todo este tempo na súa labor política en primeira liña.

Pontecesures, 14 de maio de 2010

GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE PONTECESURES

ASAMBLEA LOCAL DO BNG DE PONTECESURES

viernes, 7 de mayo de 2010

A alcaldesa arranxa a súa casa cos cartos de todos os veciños e veciñasO goberno municipal de Pontecesures ten a responsabilidade de xestionar os cartos que saen dos petos de todos e cada un de nós, de xestionar o emprego dos recursos públicos nas necesidades dos veciños e veciñas no noso concello.

Como ben se pode comprobar estanse a facer unhas obras no regato da Chancela. E a alcaldesa,que linda co mesmo, está a reforzar o tabique traseiro da súa vivenda. O feito grave está en que as obras se enmascaran nun proxecto municipal denominado “Acondicionamento e rexeneración ambiental do entorno do regato da Chancela” cun custo superior aos 36.000 euros (máis de 6 millóns das antigas pesetas).

Pois ben, de acondicionamento do entorno do regato nada de nada. O máis salientábel desta obra, ademais de ser o que máis diñeiro leva son, tal como indica o proxecto municipal “os 12 contrafortes de pedra para a protección das casas existentes” -casa da alcaldesa-. Porque o resto da actuación foi o “acondicionamento do leito na saída do tramo entubado do regato”, e tivo un gasto irrelevante.


O BNG apoia o acondicionamento do leito do regato, pero non o arranxo da casa da alcaldesa con fondos públicos.

No proxecto pódense distinguir claramente dúas actuacións,que merecen unha valoración distinta: Por unha parte está o acondicionamento do leito na saída do tramo entubado do regato, coa que BNG está dacordo. Consistíu no reforzo da canle do regato con empedrado do mesmo para que a auga non baixe descontrolada, sobre todo no inverno cando hai máis caudal. Esta parte ademáis foi a que supuxo menor custo.

Pola outra, os 12 ontrafortes de pedra para a protección das casas existentes: actuación feita unicamente por e para a sustentación da casa da alcaldesa. E insistimos en que foi a parte máis custosa do Proxecto. Co custo adicional que supuxo esta parte da obra poderíase empedrar a canle do regato até o lavadeiro da Chancela ou mesmo afrontar a rehabilitación do Muíño.

Esta actuación do goberno local e da alcaldesa obrigou ao BNG a presentar no parlamento de Galiza, varias preguntas en relación con este asunto.

A obra está á vista de todo o mundo, e esos 12 contrafortes da casa da alcaldesa son bastante chamativos e difíciles de non ver.

As obras levaas a cabo a Consellería do Medio Rural a petición do Concello e foi denominada: ACONDICIONAMENTO E REXENERACIÓN AMBIENTAL DO ENTORNO DO REGATO DA CHANCELA – 1ª FASE, dando a entender que xa está prevista a realización de máis fases para o acondicionamento do resto do regato (até a Chancela). Claro que non deixa de ser un engano, xa que se un proxecto ten varias fases antes de comezar a primeira débese ter atada e ben atada a execución do resto das fases (medios económicos, cesión dos terreos, permisos das distintas Administracións Públicas, etc.). E, neste caso, non hai nada diso: o goberno municipal non falou cos propietarios dos terreos lindeiros co regato até o lavadeiro da Chancela nen fixo xestión algunha para sanear o regato até ese lugar. O único que lles interesaba era arranxar a casa da alcaldesa.

Hai que recordar que a canle do regato vai polo mesmo lugar que ía antes de se construír a casa da alcaldesa e que hoxe en día para construír ao lado dun regato hai que retirar varios metros. Neste caso non se retirou ningún metro no seu día; é máis, construíuse prácticamente encima do regato con total impunidade.

Os veciños e veciñas de Pontecesures estiman que non deben pagar o arranxo da vivenda da alcaldesa, e censuran que se aproveite do seu cargo para facer a reparación da súa casa con fondos públicos, a pesar dos 2.400 euros mensuais que percibe como salario desde o ano 2007 e que pagamos todos os cesureños e cesureñas.

O tránsfuga Sabariz e Randulfe, o do PP, cómplices desta cacicada

Mención aparte merecen os seus socios de goberno: o tránsfuga Luís Sabariz e Rafael Randulfe do Partido Popular, que, ademais de socios, son consentidores da obra da Chancela, xa que non dubidaron en ningún momento en apoiar no Pleno esta obra.

Por un lado temos as declaracións do tránsfuga Sabariz “Xa expliquei que coa obra do regato da Chancela, que financia Medio Rural coa autorización de Augas de Galiza, trátase de protexer unhas vivendas situadas na rúa Ullán (unha delas da alcaldesa, sí) que pola forza das augas que baixan teñen danos na súa parte traseira. Pero ollo, non se van arranxar as vivendas,vaise protexer o cauce para que non sigan a ter máis deterioro os inmobles”.

Vendo a obra unha vez rematada e observando os muros de contención as palabras sobran. Sabariz aparte de tránsfuga non di a verdade e non dubida en defender as falcatruadas da alcaldesa Maribel Castro.

O concelleiro do PP, Randulfe, que pretende esconderse dicindo que non sabe absolutamente nada do que fai Maribel, tampouco di a verdade, porque é coñecedor da obra e votou a favor da mesma no Pleno Municipal.

Para os veciños e veciñas de calquera concello, a utilización de cartos públicos para resolver os problemas na vivenda dun cargo público, e neste caso da casa da alcaldesa, é censurábel porque pon de manifesto o aproveitarse do cargo para o seu interese propio, e por riba intenta xustificar algo que é indefendíbel.

Preguntámonos se o dia en que algún veciño ou veciña teña danos na súa vivenda por mor dun regato, o seu arranxo vai ser costeado polas arcas municipais igual que fixo a alcaldesa Maribel Castro na súa vivenda.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Vólvense a lucir

Relegan a festa da lamprea do Ulla a despois da tempada de extración por decisión da empresa de Vigo Eventos del Motor

O BNG de Pontecesures quere manifestar a súa oposición as datas elixidas polo goberno municipal para a celebración da Festa da Lamprea os vindeiros 17 e 18 de abril.

Ao noso entender estas datas son un auténtico despropósito xa que a data tope de captura de lamprea no río Ulla é o 15 de abril. Preguntámonos pois de donde van vir as lampreas e que sentido ten promocionar un producto despois do peche da temporada de pesca do mesmo. Está claro que este desgoberno da Alcaldesa Maribel Castro pretende comprar a lamprea aos mesmos intermediarios de sempre recaendo o beneficio nos seus apoios electorais, perxudicando e non apoiando ao colectivo de valeiros que capturan a lamprea no Ulla.

Por outra banda, a Festa da Lamprea faise coincidir no calendario ca Feira do Automóbil Antigo e de Ocasión; esa feira que inventou o desgoberno municipal para perxudicar á Fegaclassic promovida por xente do pobo. Esto obviamente deixa nun segundo plano a Festa da Lamprea quedando marxinada e supeditada á celebración de outro evento.

O BNG ten coñecemento de que a data elixida foi imposta pola empresa Eventos del Motor (de Vigo) ,que é quen organiza a Feira do Automóbil Antigo e de Ocasión, quedando unha vez máis o desgoberno municipal e a Alcaldesa como auténticos incompetentes que deixan o promoción turística do noso pobo en mans dunha empresa privada que so busca o beneficio propio.

Pontecesures a 17 de marzo de 2010
Grupo Municipal do BNG de Pontecesures

viernes, 29 de enero de 2010

Outra obra que rechazan


O BNG de Pontecesures presentou una moción para ser debatida no pleno do día 25 de xaneiro na que propoñía que se destinaran os fondos do PEIM (Proxecto Estratéxico de Infraestructuras do Medio Rural) e os do PIR (Plan de Infraestructuras Rurais) e, se fose necesario, con fondos propios do concello para o ancheamento do vial que une os núcleos de poboación de Grobas e A Fenteira.

Despois de que o BNG explicara os motivos polos cales consideramos necesaria esta actuación: transtornos para o transporte escolar, imposibilidade dos vehículos dun certo tamaño para acceder directamente dende Grobas á Fenteira e viceversa o que fai imposible realizar cousas tan básicas como mudanzas, operativos de emerxencias, servizos básicos como a recollida do lixo, etc. (cousas que o resto dos cesureños poden facer con total normalidade); o goberno local liderado pola Alcaldesa NON QUIXO SOMETER A VOTACIÓN ESTA MOCIÓN E DECIDIRON RETIRALA DA ORDE DO DÍA. Nen sequera quixeron debatir sobre este asunto.

Evidentemente o BNG votou en contra da retirada da moción xa que pensamos que esta obra é moi necesaria para o desenvolvemento destas dúas entidades de poboación, pero, polo visto, o goberno local considera aos veciños de Grobas e A Fenteira como cidadáns de segunda.

O equipo de goberno NON QUERE QUE SE ANCHEE ESTE VIAL, mostrando un desprecio absoluto cos veciños destos dous lugares, afirmando textualmente a Alcaldesa que: “esta pista non lle fai falta para nada”.

Dende o BNG imos traballar para que o ancheamento desta pista sexa unha obra prioritaria para o concello e que os veciños de Grobas e A Fenteira non estean continuamente a sufrir as consecuencias deste desgoberno municipal que rechaza todo o que o BNG propón.

Se finalmente non se fai este ancheamento é responsabilidade exclusiva da Alcaldesa, do tránsfuga Sabariz e do señor Randulfe que non queren que esta parte de Pontecesures teña os mesmos servizos que o resto do pobo.

Pontecesures a 27 de xaneiro de 2010
Grupo Municipal do BNG de Pontecesures

viernes, 15 de enero de 2010

Ancheamento da pista Grobas-Fenteira

Dna. Margarita C. García Castro, Dna. Cecilia Tarela Barreiro, D. Manuel Luís Álvarez Angueira, D. Xosé Antonio Baliñas Pazos e D. Arturo Ferro González; membros da Corporación e pertencentes ó Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Pontecesures,

EXPOÑEN:

Os núcleos de poboación de Grobas e Fenteira están unidos por un vial que os comunica entre sí. No obstante, este vial é de apenas 3.5 metros de ancho e ao longo do mesmo forma importantes estreitamentos contando, ademáis, con tres ou catro curvas moi pechadas na Fenteira. Estas características fan que na actualidade a pista só sexa apta para a circulación e tránsito de automóviles pequenos e tractores, pero non podendo circular por ela camións nin autobuses.

Así os veciños de Grobas e Fenteira se atopan con situacións de deficiencias en servizos básicos que se deben correxir.

O autobús escolar, tras a súa chegada a Grobas non pode continuar ata Fenteira polo estreitamento do vial e ten que dar a volta e retomar a estrada autonómica Pontecesures-Baloira, non podendo pois acceder directamente como sería o lóxico e desexable.

Esta misma circunstancia se da para o acceso de camións, para construccións ou para abastecementos en xeral, servizo de butano, bombeiros, ect, non podendo chegar a Fenteira dende Grobas nin a Grobas dende Fenteira. Tamén xurden dificultades se se quere ofertar debidamente o servizo de recollida do lixo .

Ao noso entender, a mellora deste vial é importante e necesaria para ofertar unha maior calidade de vida e un maior desenvolvemento socioeconómico dos veciños e veciñas destes núcleos de poboación do concello de Pontecesures, polo que o concello debe establecer convenios coa administración autonómica (consellaría do Medio Rural)para que a través do PEIM ( Proxecto Estratéxico de Infraestructuras do Medio Rural) e/ou do PIR (Plan de Infraestructuras Rurais) se acometa o ancheamento desta pista.

Por todo o exposto, solicitamos do Pleno da Corporación o seguinte ACORDO:

Que se destinen os fondos do PEIM 2010 e/ou do PIR 2010, complementandoos, se fose necesario, con fondos propios, para o ancheamento do vial que une Grobas e Fenteira.
Pontecesures a 15 de xaneiro de 2009

Asinado polos integrantes do Grupo Municipal do BNG que encabezan este escrito.

domingo, 10 de enero de 2010

Eu non mandei a este señor vir nadando polo río
A frase da semana dita por un gobernante do pobo.
Hai nivel, si señor

sábado, 9 de enero de 2010

Desorganización e caos no peirao de Pontecesures.Randulfe descoñece que o centro médico de Cesures pecha polas tardes.
Remonte a nado do río Ulla polo campeón do mundo David Meca realizando a ruta marítimo-fluvial, ruta Xacobea do mar de Arousa-Ulla.

En primeiro lugar o BNG quere felicitar a David Meca polo gran logro conquerido, reto que logrou superar ao cubrir a nado a ruta marítimo-fluvial dende Vilagarcía ata o peirao de Pontecesures.

Non obstante o anterior, queremos manifestar que nun evento de tal magnitude, onde o nome de Pontecesures apareceu en todos os medios de comunicación (incluso a nivel estatal), a organización por parte do concello fose nefasta, ata tal punto que podemos decir que foi inexistente.

A importancia do evento trouxo a Pontecesures e ao seu peirao a miles de persoas (veciños e foráneos), que querían comprobar como David Meca era capaz de acadar o reto proposto. Dende logo consideramos dende o BNG que tal feito constituíu unha gran oportunidade para que o noso concello quedase “ben visto”, co pabellón ben alto, en fin, estivera á altura que se merece e polo contrario quedou como se fósemos “unha república bananera”.

O BNG culpa directamente destes feitos á ineptitude da alcaldesa Maribel Castro, á prepotencia de Rafael Randulfe (PP) e ao excesivo afán de protagonismo do tránsfuga Sabariz, quen incluso levaba na man un megáfono para darse máis relevancia dada a gran cantidade de público congregado no peirao.

Pontecesures non merece estar gobernado por semellantes personaxes.

Son numerosas as deficiencias observadas que merecen a nosa crítica máis severa, e entre elas destacamos:

1.- Non establecer medidas de seguridade, acordonando a zona do pantalán e rampla, onde estaba prevista a chegada de David Meca. O pantalán foi invadido por moita xente correndo serio risco de afundimento e podendo ter lugar unha desgraza.
2.- O concello non se ocupou de iluminar a zona de chegada o que provocou que o nadador se desorientase non sabendo cal era en concreto o lugar ao que se debía dirixir.

3.- Unha vez chegado o nadador ao pantalán en condicións de cansancio extremo, con hipotermia e desvaecemento, os servizos sanitarios non podían atendelo coa prontitude e nas condicións requeridas, por mor da aglomeración de xente que alí había, debido á flagrante falla de organización.

Colocado o David Meca na camilla, as dificultades para trasladar a este ata a ambulancia foron enormes dentro dun clima de desesperación por parte dos sanitarios e por parte dos pais do nadador alí presentes.

Xa na ambulancia, Sabariz tivo que ser empuxado polo sanitario pois incordiaba co megáfono na man ao exhauto nadador. Vergoñenta actitude dun concelleiro do goberno.
Cando a ambulancia pretende arrancar do peirao atópase de frente coas carrozas da cabalgata de Reis impedindo o paso á mesma e tendo esta que recurrir a itinerarios alternativos para poder saír do pobo. Decir que as carrozas levaban ali detidas máis dunha hora, por orde directa da alcaldesa Maribel Castro, e en contra do parecer do policía local alí presente, pois mentras este pedía que a caravana circulase ao seu destino a alcaldesa contradecía ao garda municipal e ordenaba que permanecese onde estaba.

Esta situación aparte das dificultades que supuxo para a evacuación normal e rápida de David Meca, dende o BNG entendemos que tamén resultou contraproducente en tanto que se tiveron a nenos e participantes na cabalgata detidos tanto tempo e soportando un forte frío, e todo elo co único fin por parte da alcaldesa de saír na foto co ramo de flores.

Moi lamentable e penosa foi a actuación do concelleiro Rafael Randulfe, que envía a ambulancia ao centro médico de Pontecesures, que se atopa sempre pechado polas tardes como todos os veciños do pobo saben, chegando incluso a baixar ao nadador no pechado centro médico e grazas á actuación anónima dalgúns veciños foi enviado ao PAC de Valga.

4.- A desorganización unida á falla de previsión provocou todos estes problemas, agravados tamén pola ausencia de medios humanos. Só se contaba con dous policías locais para miles de persoas. O BNG pregúntase: ¿Por que non estaban os voluntarios de Protección Civil de Pontecesures? ¿Por que non se pedíu a colaboración da Subdelegación do Goberno e a doutras agrupacións de protección civil de concellos limítrofes?

En fin, un auténtico desastre.

5.- Ante as críticas recibidas in situ por parte de veciños ao concelleiro Rafael Randulfe, a súa resposta (que se califica por sí mesma) foi: ”eu non mandei a este señor vir nadando polo río”.

Este mesmo concelleiro, nunha radio local, criticou ao Xacobeo por este evento, decindo que él descoñecía que se iba a celebrar pois se enterou del pola prensa, pero curiosamente todo o goberno local acompañado polo Sr. Tourís estaba alí presente, e ao BNG cónstalle que os organizadores póñense en contacto coa alcaldesa Maribel Castro (que de feito sí estaba alí co ramo de flores), polo que o Sr. Randulfe minte. Do único que se preocupou o goberno municipal foi de comprar un ramo de flores (que nunca poido entregar ao nadador como por outra parte era de esperar)

Sen dúbida o positivo foi o logro acadado polo campeón do mundo David Meca con este reto, que contribuíu a dar a coñecer a toda España a ruta marítimo fluvial de Arousa e Ulla, e tamén a intervención desinteresada do Club Náutico de Pontecesures que acompañou ao nadador dende Catoira coa lancha motorizada e con varios piragüistas ademáis de participar activamente en terra, colaborando, como podían, no traslado da camilla ata a ambulancia. O BNG agradece a súa participación.
Powered By Blogger