miércoles, 28 de julio de 2010

RESUMO DO PLENO DO 26 DE XULLO

No pleno ordinario do luns 26 de xullo entre outros asuntos trataronse:

O estudo da variante o seu paso por Pontecesures. Moción proposta polos concelleiros tránsfugas Sr Sabariz e Diz. Unha moción que non ten outro obxectivo que o protagonismo político destes dous concelleiros. Xa que hai un ano tódolos grupos da corporación acordaron que a alternativa desta variante fose polo mesmo sitio que se plantexa nesta moción, que ven sendo pola parte esquerda da autopista AP-9 o seu paso por esta localidade. Polo tanto e reiterativa e redundante esta proposta. O único obxectivo desta moción é causar unha alarma veciñal innecesaria. Polo tanto non sabemos a caso de que veu esta moción xa que foi acordada no seu momento. Chama a atención que sean os concelleiros non adcriptos os que que presenten esta moción e non sexa do equipo de goberno. O BNG votou a favor da mesma e quixo que fose iniciativa de todos os grupos municipais da corporación como xa quedou ratificado fai un ano na reunión anterior.

Outro dos asuntos a tratar foi a reducción das indennizacións por asistencia a comisión dun 15% ( de 24 a 20 euros) nos parece unha tomadura de pelo. Xa que si estamos en crise queda como unha baixada simbólica e o normal seria eliminar o cobro por asistencia tal como foi proposto polo BNG e foi rechazado polos membros do goberno. O cal demostra que queren quedar ben pero non se implican en nada, non queren que lles toquen o peto.

Outro tema a tratar dentro de rogos e preguntas foi a oposición a auxiliar administrativo que se celebrou fai uns días neste concello. O que se lle criticou ó equipo de goberno foi o imcumplimento da lei que regula que o exame teña que ser presentado en galego e castelán e neste caso só se lle dou a opción de castelán. Demostraron que non tiñan idea deste tema é que tampouco lles preocupara moito.

Por último tamén apuntou o BNG que o concello leva un mes sen arquitecto municipal por causar baixa arquitecta que ata agora estaba neste posto. O que conleva a paralización total de tódalas licenzas que en tempos de verán afecta a moitos veciños xa que é cando se aproveita para facer obras nas casas.
Powered By Blogger