miércoles, 28 de julio de 2010

RESUMO DO PLENO DO 26 DE XULLO

No pleno ordinario do luns 26 de xullo entre outros asuntos trataronse:

O estudo da variante o seu paso por Pontecesures. Moción proposta polos concelleiros tránsfugas Sr Sabariz e Diz. Unha moción que non ten outro obxectivo que o protagonismo político destes dous concelleiros. Xa que hai un ano tódolos grupos da corporación acordaron que a alternativa desta variante fose polo mesmo sitio que se plantexa nesta moción, que ven sendo pola parte esquerda da autopista AP-9 o seu paso por esta localidade. Polo tanto e reiterativa e redundante esta proposta. O único obxectivo desta moción é causar unha alarma veciñal innecesaria. Polo tanto non sabemos a caso de que veu esta moción xa que foi acordada no seu momento. Chama a atención que sean os concelleiros non adcriptos os que que presenten esta moción e non sexa do equipo de goberno. O BNG votou a favor da mesma e quixo que fose iniciativa de todos os grupos municipais da corporación como xa quedou ratificado fai un ano na reunión anterior.

Outro dos asuntos a tratar foi a reducción das indennizacións por asistencia a comisión dun 15% ( de 24 a 20 euros) nos parece unha tomadura de pelo. Xa que si estamos en crise queda como unha baixada simbólica e o normal seria eliminar o cobro por asistencia tal como foi proposto polo BNG e foi rechazado polos membros do goberno. O cal demostra que queren quedar ben pero non se implican en nada, non queren que lles toquen o peto.

Outro tema a tratar dentro de rogos e preguntas foi a oposición a auxiliar administrativo que se celebrou fai uns días neste concello. O que se lle criticou ó equipo de goberno foi o imcumplimento da lei que regula que o exame teña que ser presentado en galego e castelán e neste caso só se lle dou a opción de castelán. Demostraron que non tiñan idea deste tema é que tampouco lles preocupara moito.

Por último tamén apuntou o BNG que o concello leva un mes sen arquitecto municipal por causar baixa arquitecta que ata agora estaba neste posto. O que conleva a paralización total de tódalas licenzas que en tempos de verán afecta a moitos veciños xa que é cando se aproveita para facer obras nas casas.

O DESGOBERNO DE PONTECESURES NON SE PREOCUPA POLO MAL ESTADO DO CAMIÑO DE SANTIAGO

Dende fai uns días ao paso por Pontecesures os peregrinos e visitantes pódense encontrar con distintos lugares do camiño feitos un asco. Nunca mellor dito, pois neste pobo temos distintos puntos que en vez de parecer tramos do camiño parecen verdadeiros vertedoiros. Temos a altura da gardería municipal un sumidoiro roto dende fai días. Ademaís dos malos cheiros que este desprende e un grave problema de salubridade xa que verte augas fecais ao camiño. Os veciños dos arredores xa presentaron unha queixa no concello fai uns días, facendo a alcaldesa caso omiso da súa queixa.

Outro punto co mesmo problema ou aínda peor e o paso por debaixo da N-550 o seu paso por San Xulían .Este paso leva días que esta sempre anegado tendo os peregrinos que pasar entre augas fecais e escrementos. Ademaís este paso tamén e moi utilizado por veciños do pobo e usuarios das fincas colindantes.

Por todo isto dende o BNG de Pontecesures pedimos o goberno municipal que repare estes problemas o antes posible. Xa que temos dous graves problemas de salubridade que co calor deste días agudizanse. E ademáis estamos dando unha mala imaxe de cara os peregrinos e visitantes que neste Xacobeo pasan polo noso pobo.

Tamén lle queremos solicitar que cando un grupo de veciños dea unha queixa na alcaldía se lle atenda. Xa que se supón que a Alcaldía está para iso.

Xa non é o primeiro caso de queixas veciñais que non son atendidas por este grupo de goberno así que fagan o favor de atender os veciños que para iso estan no goberno.
Powered By Blogger