sábado, 12 de abril de 2008

Festa da lamprea



O BNG quer manifestar acerca da XIII Festa da lamprea e da II Feira do automóvil de ocasión o seguinte.

1º. As nosas felicitacións aos organizadores da II feira do automóvil de ocasión (Asociación “Mirándolle o Dentes”) polo traballo ben realizado e polo gran éxito conquerido, promocionando o nome de Pontecesures por toda Galiza e o estado español. Éxito que levou a unha grande asistencia de visitantes ao noso pobo.

2º Ao parecer do BNG a festa da lamprea convertíuse na cuchipanda do Partido Popular (pagada por todos os veciños) encabezado pola alcaldesa Maribel Castro e o concelleiro liberado Rafael Randulfe. Dase a circuntancia que dous da equipa de governo ( concelleiros non adscritos Sabariz e Alfonso Diz) non asisten a este importante evento, ni aos actos protocolarios nin á propia degustación. As súas razón terán.

Os feitos son os seguintes:

-multitude de invitacións (máis que nunca). A alcadesa, a maiores do seu marido, “levou” a xenros, fillos, irmáns, cuñados a comer gratis á carpa xunto coas autoridades invitadas. Non se quedou atrás o Sr . Randulfe, pois levou a ex-ediles do Partido Popular, a menbros da súa lista electoral e a simpatizantes do seu partido, incluso se deu a paradoxa de que un membro da súa lista estaba a vender tickets da lamprea, cando esa persona non é traballadora do concello.

-desconsideración grave cos invitados e autoridades que non eran da súa “cor política” tratándoos como relleno, e limitándose tanto Maribel Castro como Rafael Randulfe a “ir detrás” do Presidente da Deputación.

O BNG estos feitos tíldaos de lamentabeis, recordándolle que máis que a festa da lamprea parecía a romería do Monte do Faro. Nas 8 edicións precedentes isto xamáis ocurreu.

Ao noso entender esta festa debería ser a festa de todos os veciños, sen cor político, promocionando un producto tan típico na nosa bisbarra como a lamprea.

Pontecesures, 12 de abril de 2008

domingo, 6 de abril de 2008

Preguntas e rogos pleno de marzo de 2008

Na obra acometida por Medio Rural na pista que une a Toxa con Carreiras, apenas se ganaron 50 cm. de ancheamento, obra na que, por certo, se invistíu unha cantidade moi importante de euros.

¿Porqué non xestionaron unha ampliación maior para, alomenos, permitir un cruce de 2 vehículos simultáneamente?

As obras do camino de San Xulián, ¿qué pasa con elas? Está a sufrir múltiples e constantes modificacións e non se da rematado.

¿Hai algún veciño que puxo problemas sobre a obra? Senón foi así ¿porqué tantas modificación e retraso?

Que volta a suceder co alumeado público da rúa Estación, da rúa Sagasta, da Rosalía de Castro, etc, pois teñen numerosas avarías que ou non queren ou non son capaces de resolver. Os veciños afectados non teñen culpa da súa inoperancia.

Na Avenida de Arousa, un veciño, concretamente o Sr. Quintá, colocou un tubo de escasas dimensións no regato, e en época de chuvias provoca a anegación da estrada e das casas próximas ¿qué medidas pensa tomar o concello para que esto non ocurra?

Hai socavóns importantes na zona do peirao á altura da piscina. Pídese que comuniquen a Portos, xa, estas deficiencias para que sexan subsanadas o antes posible.

O BNG se felicita porque despois da denuncia feita nos medios, polo lamentable e perigoso estado no que se atopaba o valado perimetral da pista deportiva da Calera, actuaran vostedes ao día seguinte.

Pero, ¿van a seguir actuando no futuro da mesma maneira, só a remolque das queixas que presenta o BNG?

Non obstante, a pesares de que levantaron o valado, segue estando perigoso, ¿a que esperan para substituir definitivamente este valado? ¿É que pretenden agardar 2 anos, ou máis, a que actúe na zona Portos de Galicia?


Despois da implantación da zona azul, co reparto de 2000 discos, reparto que sin duda foi un auténtico desastre (1º se anunciou que os discos se repartían en Caixanova e mais no concello, logo llos retiran a Caixanova para o concello, procedendo a un reparto de tal xeito que parecía que ao veciño do pobo se lle estaba a facer un “favor”, tal é así que se daban hasta no despacho da alcaldía. Houbo casi unha disputa por haber quen daba os discos. Nos chegaron queixas de persoas que pasaron polo concello a solicitar un disco e a resposta que tiveron foi que non llo podían dar porque os tiña o concelleiro Sr. Rey e que voltara por alí noutro momento. Polo que parece, outro levou feixes de discos para a súa casa para así ir “vendendo” a título persoal o favor.

Pregúntase ¿os novos discos vanse repartir do mesmo xeito? ¿Únicamente no concello?

Parece ser que pretenden repartir só 1 por casa. En moitas casas hai máis dun coche, que os empregan conductores diferentes, polo xeral. ¿Pretenden que mentras un coche veña a comprar e estacione na zona azul o outro ou os outros teñan que quedar na casa á espera do regreso do disco para poder estacionar no centro do pobo? É un sinsentido

¿É certo que alguna empresa comprou discos pola súa conta?
¿A quen llos comprou?

Despois do desastre de reparto que supuxo a primeira remesa de discos, o BNG propón que esta segunda remesa se reparta do mesmo xeito que se fai en todos os sitios. Que os discos se distribúan polos establecementos do pobo e sexan éstos quen os repartan entre os seus clientes.

A depuradora de augas residuais segue en proba, Sra. alcaldesa, vostede dixo na televisión que o problema é que lle faltaban unhas pezas, ¿Cándo vai a funcionar definitivamente?. É lamentable que diga diante do pobo e de toda a comarca que o da depuradora non é cousa súa, que é problema da empresa.

¿Cal é o motivo porque a gasolinera Campsa (a de San Xulián) se nega a subministrarlle combustible ao Concello?

Sra. Alcaldesa, ¿Cántos museos, ao seu xuízo, hai en Pontecesures? Non contará como tales os que hai en Padrón, porque se dedicou na entrevista de TeleSalnés a promocionar Padrón e a Pascua.

martes, 1 de abril de 2008

Fan falta cartos e a alguén hai que sacarllos




O actual equipo de goberno levou a Pleno a suscrición dun convenio co ORAL denominado “convenio de colaboración en materia de financiamento da asistencia técnica para a inspección do imposto de construccións, instalacións e obras entre o Organismo autónomo de xestión de Recursos Locais da Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontecesures” co fin de incrementar os recursos locais, de xeito que a base impoñible deste imposto sexa o custo real das obras suxeitas á licenza.

Así, nas cláusulas do convenio reza:

1ª.- O obxecto do convenio é o financiamento dos traballos necesarios para a inspección e posterior liquidación do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras no Concello de Pontecesures.

2ª.- Serán de conta do Concello de Pontecesures os gastos que xeren a asistencia técnica contratada, consistentes no 19 % dos ingresos efectivamente recadados.

3ª.- A tramitación administrativa de todo o procedemento de actualización, recadación e liquidación se levará a cabo polo persoal propio do Servizo de Inspección Tributaria do ORAL.

4ª.- O Concello só asumirá, en todo caso, o custo técnico daqueles expedientes que resulten efectivamente recadados segundo a porcentaxe indicada que lle será descontado nas liquidacións que se practiquen.

O BNG está en contra da aplicación desta medida, pois supón, na práctica, o pago do imposto dúas veces, unha primeira vez igual que ata o de agora, cando se lle outorgue a licenza municipal, consistente no 2,4 % do orzamento das obras a realizar, e unha segunda vez logo de realizada a inspección por parte da empresa contratada polo ORAL, sobre o 2,4 % da cantidade que tal empresa estime.

Isto, claramente, non é máis que unha forma encuberta de subir os impostos, ainda que o ICIO se manteña no mesmo 2,4 % ( e recordemos que o PP decía na campaña electoral que si gobernaba ía a baixar os impostos)

O sistema actual é suficiente para que o custe real e efectivo das obras sexa a base impoñible do imposto. Para isto conta o concello cun técnico na materia, de tal modo que cando comproba o orzamento da obra a realizar e este é claramente menor que o real, se supedita o outorgamento da licenza a que se corrixa o orzamento, e asunto solucionado.

A empresa encargada da asistencia técnica, vai a traballar a “destajo”, se vai a levar o 19% do que recaude, do que lle “quite” a maiores a quen realizou a construcción, instalación ou obra. Non vai traballar sen obter beneficios, polo que de seguro, a obra á que se dirixa lle vai volver a facer pagar, e canto máis mellor pois máis suporá ese 19 %. Isto vai levar a un aumento da burocracia para o administrado, pois se non está de acordo coa valoración económica das obras que lle vai a facer a empresa, non lle quedará outra que meterse en recursos e pleitos, con todo o que iso conleva.

Ademáis, nas cláusulas do convenio non establece a qué tipo de obras afecta, nin de quen parte a iniciativa de realizar a posterior inspección. Enténdese que ao non establecer nada ao respecto quere dicir que afecta a todas as licenzas que se outorguen, sexan estas a obras maiores ou menores.

O equipo de goberno manifestou no Pleno que só se aplicará ás obras que lle interesen, co que se vai a producir unha discrecionalidade, a uns si e a outros non, e isto non se pode consentir.

Poñamos un exemplo. Alguén pide permiso para facer un muro e presenta un orzamento de 3000 €. Cando se lle conceda a licenza o veciño terá que pagar o 2,4 % desta cantidade, é dicir, 72 €. Paga esta cantidade, fai a obra, en nun determinado momento, ben cando estea realizando esta ou posteriormente, aparecerá alguén dunha empresa a inspeccionar a dita obra a fin de realizar unha valoración. No seu momento recibirá unha carta do ORAL comunicándolle que ten pagar outros 72 € (ou máis) dado que a obra se valorou en 6.000 €, advertindo que se non se está conforme ten un prazo para recurrir, etc, etc. Desa cantidade ao concello danlle 58,2 € e o resto se queda o ORAL con eles como custe do traballo feito.

Cando ao administrado que lle cobren dúas veces e se achegue ao concello a pedir explicacións, a resposta que dará o actual equipo de goberno está clara: “Non é cousa nosa, iso faino o ORAL” “Por nós, xa viches que se che deu a licenza sen ningún problema”, ou outras similares.
Fannos falta cartos e alguén temos que sacarllos.
Powered By Blogger