jueves, 25 de septiembre de 2008

Orzamentos 2008

domingo, 21 de septiembre de 2008

Queren afundir o Club Náutico

O BNG de Pontecesures quer manifestar e comunicar á cidadanía, sobre os orzamentos municipais do ano 2008 o seguinte:

1º. Tardanza. A pesares de comunicar, este desgoberno. ao pleno e ao pobo a través dos medios de comunicación que os orzamentos se levarían a pleno a finais de 2007 ou como moito tardar a principios de 2008, nos atopamos que se apresentan prácticamente no derradeiro trimestre do ano resultando máis que uns orzamentos anuais, prácticamente un mero peche de contas.

2º. O BNG non os considera realistas, pois hai gastos correntes que non aparecen reflexados no documento, como é o caso do custe do mantemento da depuradora para o que non se asigna nin un só euro. A partida na que iría incluido este gasto é exactamente a mesma que a do ano anterior e incluso 5000 € menor que nos orzamentos de 2005 momentos no que a depuradora estaba parada. Curiosamente, a depuradora que foi entregada pola empresa que a puxo en marcha no pasado mes de xullo, segundo o desgoberno municipal non supón ningún gasto o resto do ano, o cal resulta ilóxico e irreal. Este é un caso claro de que este orzamento non se axusta á realidade e da a entender que só buscaron cadrar a partida de ingresos coa de gastos, sen importarlle se un servicio como este quedaba dotado como é obrigado.

3º. O BNG maniféstase rotundamente en contra asimesmo, da desproporcionada subida da partida de festas, pois esta pasou no 2005 (e prorrogadas no 2006) do entorno dos 60.000 € ós 70.000 € do ano 2007 (xa co actual desgoberno), e agora neste orzamento de 2008 consignan un total de 112.000 €, prácticamente un 60 % máis, o que intentan xustificar coas aportacións e donativos dos veciños e empresas, (os cales tamén había en exercicios anteriores), pero aínda con todo resulta un incremento moi esaxerado, sobre todo cando este leva consigo a reducción doutras partidas.

4º. Destacar que nun momento de crise económica xeneralizada, na que o PP, entre outros, estálle a pedir aos seus alcaldes e concelleiros liberados que conxelen as súas retribucións, tanto a alcaldesa Maribel Castro como o concelleiro do PP Rafael Randulfe fan oidos sordos a estas recomendacións e súbense o seu soldo un 3%.

5º Este aumento en festas e soldos da Sra.Alcaldesa e do Sr. Randulfe, non obstante vai en detrimento doutras partidas, ao xuizo do BNG moi importantes, como é a dedicada a atención social que sufre unha caída, no seu conxunto dun 14 %.

6º. O BNG quer resaltar tamén a afrenta que desde o actual tripartito se lle está a facer ao Club Náutico de Pontecesures. A estratexia deste desgoberno é facer o máximo dano posibel a Luis Alvarez Angueira, e para iso se castiga ao Club Náutico, sen importarlle o dano que se lle fai ao club, aos deportistas é ás súas familias.

Nos orzamentos do ano 2007 se lle rebaixou a subvención por parte do concello en 1.000 € con respecto ao que viñan recibindo en exercicios anteriores, e neste ano 2008, ainda cun compromiso de resarcirlle o decremento do anterior ano, o que fai o tripartito e castigalos aínda máis.

Se lle asignan 6.500 € como subvención total na que está incluido o gasto dun monitor deportivo, cando só un monitor deportivo ronda os 12.000 € anuais, incumprindo así o compromiso que a Alcaldesa chegara coa dirección do club náutico dunhas cantidades suficientes que axudaran ao mantemento desta actividade deportiva.

Sorprendentemente para o BNG, a alcaldesa, ante un pleno abarrotado de deportistas pertencentes ao club náutico acompañados por moitos pais destes,(que para nada foron convocados nin arengados polo BNG), manifesta que foi certo que chegou a ese compromiso pero que os "seus socios foron quenes non quixeron cumprir co acordado" nun intento de "lavar a cara" ante o numeroso público presente.

Este castigo que se lle fai ao Club Náutico, lamentablemente levará ao peche do mesmo a final de ano segundo manifestou a dirección do Club e así recoñeceu a propia alcaldesa que este extremo fora posto no seu coñecemento polo Presidente do Club.

Desde o BNG se propuxo que os orzamentos quedaran sobre a mesa e se pospuxeran ata o o luns 29 de setembro (se se retrasaron 9 meses pouco importa uns días máis) a fin de que se corrixira a aportación en forma de subvención ao Club Náutico, proposta que lamentablemente, foi rechazada. polo actual desgoberno municipal, feito que o BNG lamenta.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

Resposta ao tránsfuga Sabariz

Así estaba en maio e así sigue hoxe

En relación coas manifestacións vertidas nos medios de comunicación polo tránsfuga político Luis Sabariz, concelleiro do actual desgoberno municipal en relación cas deficiencias do CPI de Infesta, o BNG quere decir:
Parécenos dun cinismo desmesurado as declaracións de Sabariz, xa que son coñecidas por todos as promesas electorais feitas por este durante a campaña e precampaña das eleccións muncipais, nas cales prometía a bombo e platillo e dado como feito a construcción dun comedor escolar, facéndose acompañar polo Sr. Delegado Provincial de Educación, nese intre compañeiro do seu partido político. Pero o día da investidura, onde enganou a todo un pobo tamén enganou , entre outros, aos que o viñeron arroupar con promesas de investimentos para Pontecesures, entre elas a do comedor escolar.
Nós cremos, igual que todo o pobo de Pontecesures, que o único responsabel de que a día de hoxe Pontecesures non conte cun comedor escolar é o tránsfuga Sabariz e parécenos incribel que este señor responsabilice a outros da súa culpa.
Mal vai este desgoberno municipal cando o concelleiro de Relacións Institucionais é Sabariz, que ten todas as portas pechadas das institucións, precisamente polo seu carácter, actitude e cinismo políticos.
Doutra banda o BNG xa denunciou nos medios no pasado mes de maio as deficiencias graves que sufría o CPI de Infesta, deficiencias incluso perigosas (cun custo de reparación baixo), e a día de hoxe inda non se corrixiron, continúan tal cual, como así recoñece Sabariz en nota de prensa. Nós cremos que o úncio culpable de que isto non se arranxara é o desgoberno encabezado por Maribel Castro. O concello conta cunha partida económica, recibida da Xunta de Galicia cada ano, para mantemento do centro educativo, no que sen dúbida entran estos arranxos, por eso non entendemos como no comezo do curso escolar este problema estea sen resolver, e o único que se lle ocorre agora é responsabilizar a outros da súa desidia e abandono.
Este desgoberno prioriza o gasto en festas diante da educación dos nosos cativos.
Consello Local do BNG Pontecesures

viernes, 5 de septiembre de 2008

A seguridade vial nun segundo planoO BNG de Pontecesures quere manifestar o seu malestar polo que, ao noso entender,está a ser unHa pésima utilización dos semáforos do “cruce da Estrada” por parte do desgoberno municipal.
Durante o goberno do Bloque Nacionalista Galego en Pontecesures adoptouse unHa importante decisión como foi a de regular o tráfico mediante semáforos no cruce da Estrada para evitar a perigosidade crecente de dito cruce, perigosidade que diminuiu de forma considerabel con tal medida.
Observamos e recibimos numerosas protestas de veciños polo mal uso que se lle está a dar actualmente a esta regulación semafórica, esta depende directamente do concello de Pontecesures. Os semafóros atópanse frecuentemente apagados durante días completos sobre todo en fins de semana, descoñecendo as causas, pero ademáis tomouse a decisión por parte do desgoberno municipal de apagalos totalmente a partires das 21.30 ata ás 08.00 horas.
Esta decisión conleva a un aumento considerabel do risco tanto para vehículos como para pións, xa que nin siquera deixan encendidas as luces intermitentes de sinalización de circular con precaución.
O BNG responsabiliza directamente á alcaldesa Maribel Castro da decisión que pretende favorecer a algún apoio electoral seu, primando unha vez máis, no desgoberno, os favores individuais ca o interés xeral e máxime cando se esta a tratar da seguridade vial nun cruce tan perigoso.
Nós esiximos á Sra. Castro que corrixa este despropósito de xeito inmediato, que canto menos se deixen as luces intermitentes de sinalización de cruce perigoso e a unhas horas de cambio más axeitadas.

Consello Local do BNG Pontecesures

lunes, 1 de septiembre de 2008

Desgoberno de poucas luces

As constantes queixas feitas polo veciños diante do BNG polo deficiente funcionamento do alumeado público lévanos una vez máis a facer unha denuncia pública perante os medios de comunicación. Esta lexislatura estase a caracterizar, sobre todo por un abandono total das infraestructuras municipais, neste caso estamos a falar do alumeado municipal con constantes apagados de rúas enteiras, como é o caso da rúa Ullán, avda de Vigo, etc. Estes apagados duran semanas enteiras sen recibir, por parte do desgoberno, explicación algunha.
O BNG interesouse en plenos pola situación caótica do alumeado público recibindo como resposta a mofa e a calada. Nós non entendemos como un servizo municipal tan importante se atope neste estado lamentable de abandono.
Esiximos a Maribel Castro e ao seus socios a posta en funcionamento inmediato do alumeado público nas rúas que levan tempo sen o servizo, que lle adiquen tempo e medios a este asunto e deixen de lado as súas liortas internas, que son moi coñecidas en todo o pobo. Mal se pode gobernar nesta situación.
Consello Local BNG Pontecesures
Powered By Blogger