domingo, 6 de julio de 2008

TRANS - APARIENCIA

Ante o malestar que existe entre moitos dos veciños de Pontecesures, e con máis razón entre os que foron preseleccionados a través do INEM para os contratos temporais dos programas de Cooperación da Xunta de Galiza (Consellería de Traballo), o BNG ven de solicitar no Concello o expediente donde reflexe os criterios de selección, baremación e preguntas feitas aos aspirantes. Hai que lembrar que foron convocadas 69 persoas para 9 postos ( xardinería, peóns, limpeza etc...).

Consideramos que os criterios de igualdade, meríto e capacidade deixaron moito que desexar nesta selección, pois moitos dos aspirantes mostraron a súa indignación ante os criterios e entrevistas que lles fixeron.

O BNG ten coñecemento de que houbo promesas de traballo por parte de Rafael Randulfe, da alcadesa Maribel Castro e do tránsfuga Luis Sabariz.

Por estes motivos queremos esclarecer estes feitos que, de resultar así, ao noso entender son lamentables
Powered By Blogger