miércoles, 9 de julio de 2008

Alegacións ao imposto de plusvalías

O BNG ven de presentar no día de onte escrito dirixido á alcaldesa no que presenta alegacións á creación e imposición do imposto sobre incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana, comúnmente coñecido como imposto de plusvalías, que grava tanto aos terreos de natureza urbana como aos inmobles que se asentan sobre esos terreos.
No pleno onde se acordou polo equipo de goberno (Maribel Castro, PP e os tránsfugas Sabariz e Diz) o BNG opúxose a creación deste novo imposto, que endexamais se aplicou en Pontecesures, considerando que este é totalmente innecesario, e sobre todo aplicandoo nun momento tan delicado nas economías familiares, pois o que pretende o goberno municipal e cadrar o gran despilfarro económico, que están xenerando, coa aplicación deste imposto.

Esperemos que o goberno municpal recapacite, pois ainda está a tempo, e retire de inmediato este novo imposto.
Powered By Blogger