jueves, 12 de junio de 2008

As porterías de RandulfeNo último pleno celebrado o dia 26 de maio á pregunta formulada polo BNG sobre as porterías do campo de fútbol, propiedade do Concello de Pontecesures, e que se atopan nunha finca privada próxima a Plazuela, a Sra.Alcaldesa respondeu que ela non sabía nada do que lle estaban preguntando, que non sabía nada dese asunto e de igual xeito o seu socio tránsfuga do PSOE. Para sorpresa do BNG o Sr. Randulfe, concelleiro do PP, di que él sí sabe por qué están ali,”pedironmo os nenos,para xogar o fútbol” responde e os donos da finca parecelles ben, continúa.

Para o BNG este feito ven a corroborar unha vez máis, a descoordinación existente na actual equipa de goberno, na que o PP “actúa por libre” tomando decisións que non só non consensúa cos seus socios senón que nin siquera llas comunica á alcaldesa a posteriori.

O BNG entende que non se pode dispor alegremente dos bens públicos como se fosen dun e “regalalos” a un particular instalándoos nunha finca privada sen, alomenos, seguir os trámites pertinentes e tomando unha decisión deste tipo, que en calquera caso debe ser motivada e adoptada polo órgano que corresponda.

En calquera caso, e ainda presumindo que esta é unha decisión temporal, o BNG insiste, pois xa o fixo no pleno, que esas porterías non contan coas medidas de seguranza axeitadas, non están debidamente fixadas e a finca na que se atopan está chea de maleza.

O BNG quere denunciar públicamente este feito e insta ao Concello a que tome medidas o respeto e se responsabilice, esixindo ao propietario que, alomenos, acondicione a zona, e adoptando, asimesmo todas as medidas necesarias de seguranza e protección para os nenos, xa que as porterías constitúen un ben de uso público.

No caso de non ser asi, o BNG estima que as porterias deben ser retiradas inmediatamente, xa que supoñen un risco para os cativos dado que a finca atópase permanentemente aberta.
Powered By Blogger