viernes, 30 de mayo de 2008

Preguntas e rogos pleno de maio 2008

¿Qué fan a porterías do campo de fútbol nunha finca privada?

¿Porqué regalan bens públicos, como o son as porterías, a particulares?

A canto ascende o orzamento da festa da lamprea? ¿Cantos tickets se venderon?

¿Cando pensan repoñer o firme na rúa Carlos Maside e zona do Telleiro, pois non é de recibo que leve tantos meses como está, ocasionando molestias a veciños e comerciantes, incluso con caídas dalgúns viandantes?

No entorno da igrexa crearon un caos circulatorio e de aparcamento, onde antes non o había e se circulaba con relativa normalidade.
Por un lado as persoas que non contan con disco horario acuden a aparcar nesa zona.
Por outro prohibiron estacionar, como se fixo sempre, no lateral da igrexa.
O resultado é un caos circulatorio e de estacionamentos nesa zona é o que se lle ocorre e eliminar unha dirección de entrada ao pobo.

¿Cantos veciños de Infesta protestaron porque non estaban conformes co sentido de circulación como estivo ata agora?

¿Acaso hai protestas ou queixas de peregrinos ou do Xacobeo?

Vostede mesma estivo de acordo cando se estableceu ese sentido da circulación e agora cambia de opinión sen constar problemas.
Pensamos que é un erro e só se queren buscar problemas onde agora non os hai. Agora sí que están a protestar os veciños. Dende o BNG non estamos de acordo co cambio.

¿Cantas actas de presunta infracción se teñen levantado por incumprimento das normas destacionamento na zona azul?

¿A canto ascende a recaudación por este motivo ata o de agora?

Nos meses de novembro e decembro anunciouse por parte do Sr. Randulfe, tanto aos medios de comunicación como a este Pleno, que os orzamentos estarían para presentar a pleno nese mesmo ano.
Como nos os tiveron, dixo que para principios de ano.
Estamos no mes de xuño, prácticamente e seguimos na mesma. ¿Cando se van a presentar os orzamentos?
Powered By Blogger